SAMMANFATTNING

Den här rapporten beskriver hur ljus, musik och tid kan användas för att motverka stress och hjälpa dig att vakna upp bättre, eftersom många människor har problem med det. Kärnidéen kommer ifrån forskning om melatoninkontroll där man använder ljus, stressreduktion där man använder musik och sömnförbättring där man använder två alarm (genom att använda tid). Baserat på gjord forskning byggdes en väckarklocka. Den är gjord så att användaren ska kunna ställa in väckarklockan så att det passar honom/henne. Under utställningen gavs bra feedback. Många gillade konceptet och tyckte att man även kunde lägga till kopplingar till andra maskiner i hemmet och att man skulle kunna kontrollera REM sömnen. Några tyckte systemet var för kontrollerande och att det skulle passa bättre inom hälsovård. Framtida utveckling skulle kunna innehålla en uppkoppling mot TV, Iphone eller dator samt fungera för flera användare.

Nyckelord: Väckarklocka, melatonin, stress, sömnförbättring, musik och sömn.

ABSTRACT

This report describes how light, music and time can be used to help you sleep and to wake up better since many people suffer from stress and sleeping disorders. The core idea of the project rose from research around melatonin control using light, stress reduction using music and the use of two alarms to train the body (using time). An alarm clock was built based on the suggested research. It is made in a way that it’s always controllable in any mode of preferred usage. During the exhibition most people liked the concept and other features could be added in the future and to control REM sleep. Some people thought it was too controlling and said it could fit better in health care. Future work could connect the device to the TV, Iphone or computer and to consider multiple users.

Keywords: Alarm clock, melatonin, stress, sleep deprivation, music and sleep.

Our three devices on a table for creative working late at night

måndag 7 december 2009

Light package finished, start with the main package!

So the light package is finished, now we are starting with the MAIN package .. the alarm clock.

1 kommentar: